حقوق زنان افغان در نظام فعلی

حقوق زنان افغان در نظام فعلی

زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و ما می دانیم که زندگی بدون زنان دشوار و غیرممکن است. زنان نیز مانند سایر افراد جامعه نیازهای بیشماری برای زندگی دارند، هر زنی به یک خانواده تعلق دارد ، دختر کسی است ، خواهر کسی است و همسر کسی است. هیچ کسی حق ندارد زنان را تحقیر کند و با آنان سلوک و رفتار تحقیر آمیز داشته باشد زن مانند مرد انسان است و مانند انسان همرایش رفتار شود و حق زنده گی برایشان داده شود.
بنابراین ، در هر جامعه ای باید به حقوق آنها احترام گذاشت و نباید با آنها رفتار خشونت آمیز کرد ، زیرا طبق قوانین اسلامی و قوانین قابل اجرا در کشور ، زنان نیز از حقوق خاصی برخوردارند همانطور که دریک ماده قانون اساسی افغانستان آمده است تبعیض علیه شهروندان ممنوع است، زنان،اطفال و مردان شهروندان افغانستان اند در برابر قانون از حقوق و تعهدات مساوی برخوردارند زیرا زنان یعنی مادر و مادر زیبا ، مقدس پاک وتوانا، کلمه ای شیرین و دلچسب که وقتی نامیده می شود ، آغوش گرم آن مملو از مهر ، عشق مقدس تلاشهای خستگی ناپذیر را احساس می کند مادر برای تربیت مراقبت و حمایت از فرزندان خود بر اساس زنی که واقعاً مادر است و مادر مهر ، عشق عاطفی و واقعی است. علاوه بر این ، مادر منبع زندگی انسان و جامعه بشری است ، گهواره و رحم مقدس مادر مدرسه و همچنین مربی ، پرورش دهنده و محافظ نسل جدید به طور کلی ، اگر به نوآوری های قرن جدید و پیشرفت های فناوری جدید نگاه کنیم ، مشخص می شود که همه اینها به دلیل دانش ، هوش مادر است همه آنها از زنی متولد می شوند که در واقع بزرگ شده ، پرورش یافته و ارائه شده است تا به بهترین شکل ممکن به جامعه خدمت کند ، به طوری که زنی که واقعاً مادر است از هر نظر دارای ارزش بی نظیری است. آن را شرافتمندانه می دانند و دین مقدس اسلام همواره مقام عظیم مادر را ستودنی ، ارزشمند دانسته است از این رو باید زنان مانند مردان از حق وحقوق شان برخوردار باشد تا باشد که فرزند بهتر به جامعه تقدیم کند همیشه با آنها رفتار انسانی کرد ، با ادب و اخلاق خوب البته نباید فراموش کنیم که مردان و زنان در واقع سازندگان جامعه بشری هستند. تا زمانی که نسل بشر در حضور آنها زنده بماند ، زنان نباید تحت هر گونه خشونت قرار بگیرند ، بلکه باید همیشه با آنها رفتار انسانی شود. و با آنها خوب رفتار شود ، زیرا او زنی است که نیمی از جامعه را تشکیل می دهد و بدون آنها ، زندگی مردان ناقص است. حقوق باید تا زمانی که نظم و ثبات اجتماعی در جامعه حاکم باشد احترام گذاشته می شود. در حالیکه ما شاهد هستیم در حکومت فعلی حقوق زنان مورد توجه قرار نگرفته است وشاهد پایمال شدن آن هستیم، و علیه این گروه مظلوم و بی گناه تبعیض ، و خشونت وجود دارد.ما شاهد هستیم که مردان به مثل سابق به دفتر میرود، بیرون آز خانه میروند ضروریات شان را خودشان برآورده میکند در حالیکه زنان و دختران حق ندارند دفتر بروند مکتب و پوهنتون برای فرا گیری دروس شان بروند. تنها دختران تا صنف شش اجازه دارد که به مکتب برود. همانطور که دولت یا نظام کنونی به مردان فرصت های آموزشی می دهد ، زنان نیز حق دارند که دولت زمینه تحصیل را فراهم کند برایشان تا آموزش ببینند زنان افغان که در طول تاریخ شجاعانه و مردانه وار از حق شان دفاع کردند و صدای شان بلند کردند واز حقوق مشروع شان دفاع کردند، به این حالت پیش آمده که زنان افغان کاملآ از حکومت و نظام اکادمیک حذف شدند لبیک نخواهند کفت و خاموش نخواهند نشست ، صدای رسآ شان را بلند کرده و مبارزه خواهند کرد. تا حق و حقوق مشروع شان که از ایشان گرفته شده پس خواهند گرفت.
ډاکټر پروانه احمدزی